Обслужване на клиенти

https://www.funidelia.bg/cart

Право на отказ

Право на отказ

Потребителят е приел правото на отказ на покупката, направена чрез уебсайта www.funidelia.bg, което предполага възможността на клиента да върне продукта, в случай че не е удовлетворен, в рамките на максимален срок от 14 (четиринадесет) календарни дни от деня, в който вие или трето лице, посочено от потребителя, различно от куриера, сте придобили материалното владение на стоките.

За да упражните правото на отказ, трябва да ни уведомите на FUNIGLOBAL DEVELOPMENT S.L. Calle Poetisa María Zambrano nº 31, Edificio WTCZ, Torre Este, Planta 16, 50018 - Сарагоса - Испания или ни пишете, като използвате формата за контакт с решението си за отказ, като ясно декларирате (например в писмо, изпратено по пощата или имейл, използващ образеца). Можете да използвате този образец за отказ, но не е задължително. За да спазите срока за отказ, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на правото на отказ преди изтичане на съответния срок (14 календарни дни).

Последици от отказа:

В случай на отказ от ваша страна ние ще ви върнем всички плащания, включително таксите за доставка (с изключение на допълнителните такси, избрани от вас, като различен вид доставка вместо икономичната стандартна доставка, която предлагаме) без излишно забавяне, но не по-късно от 14 календарни дни от датата, на която ни информирате за решението си за прекратяване на настоящия договор и предоставянето на предишната разписка за стоките или продуктите предмет на отказа. Ще пристъпим към завършване на възстановяването, като използваме същия начин на плащане, който сте използвали за първоначалната трансакция, освен ако не сте заявили друго изрично; при всички случаи няма да възникнат разходи в резултат от възстановяването.

Ще можем да задържим възстановяването на сумата, докато не получим стоката, или докато не представите доказателства за изпращане на стоката – което се случи първо.

Трябва да изпратите стоките обратно на Funiglobal - DHL Solutions GmbH, Heinrich -Barth Strasse 31, 53881 Euskirchen, Германия, без излишно забавяне, но най-късно до 14 календарни дни от датата, на която ни информирате за вашето решение за прекратяване на договора. Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати стоката обратно преди изтичането на 14 -дневния срок. Всички разходи, свързани с връщането, ще бъдат за сметка на клиента.

Вие носите отговорност за всяка намалена стойност на стоките в резултат на това, че са използвани извън необходимото да бъдат проверени вида им, характеристиките и функционирането им.

Как определяме намалената стойност на стоките

За да се установи вида, характеристиките и функционирането на стоките, потребителят трябва само да ги разгледа и провери i) с подходяща грижа и ii) по същия начин, по който би му било позволено в магазина. Всяко боравене със стоките, което надвиши гореописаното, би могло да доведе до намаляване на стойността на стоките, така че при такива обстоятелства имаме право да извършим приспадане от възстановяването на сумата за полученото плащане. Размерът на сумата, която се приспада от стойността на възстановяването, се определя за всеки отделен случай. Потребителят може да отвори опаковката и да разгледа тъканите и цветовете на стоките внимателно, като трябва при отваряне да запази кутията невредима. Ако кутията е счупена, се счита, че стоката е с намалена стойност. Искаме да ви напомним, че през времето, през което стоките са при вас и докато не ни ги върнете, вие ще носите отговорност за тях и в резултат на това ще носите отговорност за всякакви вреди, които биха могли да им бъдат нанесени.

Общи разпоредби

Няма да имате право да се откажете от договора, ако доставеният ви предмет е един от следните продукти:

- Персонализирани артикули или направени по мярка

- Стоки, запечатани по здравословни или хигиенни причини, които са разпечатани след доставката

Вашето право да се откажете от договора ще се прилага изключително за продуктите, които се връщат в същото състояние, в което сте ги получили. Потребителят няма да получи възстановяване на плащането, ако продуктът е бил използван след самото му отваряне, или за продукти, които не са в същото състояние, в което са били доставени, или на които са повредени. Поради тази причина потребителят трябва да бъде внимателен със стоките/продуктите, докато те са негово притежание.

След като разгледаме върнатия продукт, ще ви уведомим дали имате право на възстановяване на платената сума. Възстановяването на плащането за доставката може да бъде пълно само когато правото на отказ е упражнено в рамките на законовия срок и всички артикули, съставляващи поръчката, са върнати. В случай, че има грешка в съдържанието на върнатата пратка без вина на Funidelia, имаме право да ви таксуваме допълнителните разходи, ако е възможно да организираме връщането на пратката до вас. При всички обстоятелства правата и признатите действия са запазени от съществуващото законодателство.

Връщане на дефектни продукти

С нашето следпродажбено обслужване се опитваме да предложим оказване на бързо и ефективно внимание на нашите клиенти с цел решаване на всякакви проблеми с нашите артикули или поръчки.

Ако забележите някаква неизправност по време на доставката, незабавно се свържете с нас по пощата, тъй като 2 (два) работни дни след получаване на продукта, вече не приемаме рекламации, свързани с транспорта.

Ако потребителят смята при доставката, че продуктът не съответства на това, което е предвидено в договора, трябва да се свърже с нас незабавно чрез нашите методи за контакт, предоставяйки информация за продукта и нанесените щети.

Ще разгледаме върнатия продукт и ще се свържем с вас по имейл в разумен срок и при необходимост ще възстановим сумата или ще направим замяна на продукта. Възстановяването или замяната на артикула ще се извърши възможно най-скоро, но не по-късно от 14 дни след датата, на която изпращаме имейл за потвърждение, с който извършваме възстановяването или замяната на несъответстващия артикул.

Сумата, платена за продуктите, които са били върнати в резултат на възникнал дефект, ще бъде напълно възстановена, включително таксите за доставка на артикула и разходите, които сте направили, за да върнете продукта. За възстановяването на сумата ще бъде използван същия начин на плащане, който сте използвали за закупуване на продуктите.

Други свързани въпроси:
Top