https://www.funidelia.bg/cart

Политика за поверителност

Политика за поверителност

Защитата на данните е въпрос на доверие и поверителността на вашите данни е от първостепенно значение за нас, затова адаптирахме нашата Политика за поверителност към действащото законодателство на Испания (и Европа) за защитата на данни. Funidelia декларира, че работи в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Funiglobal Development S.L. носи отговорност за www.funidelia.bg (наричано по-долу FUNIDELIA), което е испанско дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговския регистър на Сарагоса, том 4257, документ 24, страница Z-63129, втори ред, с регистрационен номер по ДДС: ESB22370902 Седалището е на адрес Edificio WTCZ, Calle Poetisa María Zambrano nº 31, Torre Este, Planta 16, 50018 Zaragoza - Испания. Може да се свържете с нас чрез нашата форма за контакт.

Личните данни, които трябва да предоставите на Funidelia (и с които съответно Funidelia разполага за Вас), са вашето име и фамилия, електронен адрес, адрес за доставка и адрес за фактуриране, номер на телефон, закупени стоки, сума и начин на плащане (само избраният от вас метод на плащане, без банковите реквизити). Тези данни се изискват в изпълнение на договора ни с вас. Можете да поискате коригирането или изтриването им по всяко време съгласно правните разпоредби.

Funidelia гарантира, че вашите данни ще се обработват по законен, лоялен и прозрачен начин. Те ще бъдат събирани за конкретни, изрично определени и законосъобразни цели, описани в тази Политика за поверителност, и ще се използват само с ваше съгласие. Имате право да оттеглите съгласието си по всяко време.

Във Funidelia използваме предоставената от вас информация, за да управляваме договорните отношения, установени с вас. (За да изпратим поръчка на правилното лице и адрес, за да отговорим на всички запитвания или въпроси, които може да имате към нас, за да ви изпратим цялата необходима информация за вашите покупки и да ви предоставим информация за продуктите на Funidelia). С тази информация можем да подобрим вашето сърфиране в уебсайта, като ви показваме продукти, свързани с вашите интереси. Въз основа на предоставената информация Funidelia създава търговски профили с намерението да предложи адаптирана и персонализирана реклама за нуждите на своите потребители (ремаркетинг), както и изпращането на информационни бюлетини, рекламни съобщения, промоции и намаления (новини), по-специално ориентирани към техните интереси, при условие че предварително са дали изричното си съгласие за това.

Предоставените данни ще се съхраняват за необходимото време в зависимост от целта на обработката им. В случай на рекламни съобщения, те ще бъдат поддържани само със съгласието на заинтересованата страна и ако заинтересованата страна не е поискала изтриването им. В случай на полезни данни за осъществяване на бизнес отношения, те ще се съхраняват за необходимия законов период.

Тези данни ще се събират единствено за законосъобразните цели, посочени тук, и няма да бъдат обработвани по начин, несъвместим с тези цели.

Във връзка с това ви информираме, че за да се улесни спазването на условията на договора (за изпращане на поръчката), или за да ви информираме за евентуални събития по време на процедурата, може да получавате свързани с това съобщения, чрез посочените от вас начини (имейл или телефонен номер). Такива мерки са строго необходими за правилното управление на договора. Следователно, в този смисъл, до приключване на процедурата не може да възразявате по отношение на обработката на вашите данни, защото, ако не ни предоставите тази информация, ние не можем да изпълним нашите задължения по договора за покупко-продажба.

По същия начин, ако изберете на квадратчето, за съгласието за прехвърляне на вашите данни за търговски съобщения, вие ни разрешавате да ви изпращаме рекламни съобщения с информационен характер, отстъпки и промоции, съобразени с вашите интереси. По същия начин можете да оттеглите съгласието си и да го отмените лесно и безплатно в писмена форма до Funiglobal Development S.L. Edificio WTCZ, Calle Poetisa María Zambrano nº 31, Torre Este, Planta 16, 50018 Zaragoza - Испания или чрез нашата форма за контакт.

Накратко, правното основание, на което се извършва законната обработка на вашите лични данни, се основава на необходимостта от такава обработка за изпълнение на договора за покупко-продажба с вас. Той също се позовава на необходимостта от обработката на данни за изпращане на рекламни съобщения, въз основа на вашето съгласие и на законните интереси на Funidelia (статистически цели, проучване на пазара, анкети и т.н.), при условие че не нарушава вашите права и интереси.

Funidelia приема, че данните са въведени от потребител или лице, упълномощено от потребителя, и че те са правилни и точни. Ваше задължение е да актуализирате своите данни. По този начин носите отговорност за точността на данните, а Funidelia не носи отговорност за неточността на личните данни на своите клиенти. Ако сте съгласни с нашата Политика за поверителност, вие декларирате, че цялата информация, която ни предоставяте, е вярна, и поемате пълна отговорност за всички вреди, които такъв вид грешна информация може да причини на Funidelia.

Строго се забранява изпращането на лични данни чрез този сайт на потребители под 16-годишна възраст. Поради тази причина, ако предоставяте лична информация чрез този сайт, вие гарантирате, че сте на 16 или повече години.

Приемането на тази Политика за поверителност е задължително както за извършване на покупка от Funidelia, така и за изпращане на запитвания до нас чрез формата за контакт. Само за посещаване на уебсайта потребителите не предоставят никаква лична информация и не са задължени да го направят. Клиентите и потребителите се съгласяват да преглеждат уебсайта и да използват правилно съдържанието му, както и да не предприемат някакви измамни действия по отношение на него.

Предоставените данни могат да бъдат законно предавани на нашите доставчици на услуги, намиращи се в Европейската икономическа зона (ЕИЗ) или извън нея. За намиращите се извън ЕИЗ това се регулира от Щита за личните данни (когато са в САЩ) или други правни основания. Тези доставчици на услуги могат да бъдат, например, транспортни фирми или трети страни, участващи в изпращането на персонализирани бизнес съобщения от името на Funidelia, в допълнение към други ангажименти в съответствие със закона.

Funidelia се задължава да спазва максимална конфиденциалност по отношение на информацията, която ни предоставяте, и да я използва само за посочените цели. В съответствие с действащото законодателство за защита на данни Funidelia се съгласява да приеме съответните нива на сигурност за данни, предоставяни от своите клиенти, и, освен това, да внедри всички налични средства и мерки с цел да предотврати загуба, злоупотреба, промяна, неоторизиран достъп и отстраняване.

Във Funidelia използваме SSL технология, която ни позволява да криптираме предоставените от вас данни и да предотвратим достъпа до тях на трети страни. Най -важната защита обаче е вашата собствена парола. Никога не съобщавайте паролата си на трети лица и не допускайте достъп до профила си.

Предоставените от вас данни ще бъдат използвани само за обработка на поръчки и подобряване на нашите услуги, но ние никога няма да ги предадем на трети страни без вашето предварително съгласие.

Имате право да поискате достъп до личните данни, които съхраняваме за вас. По същия начин имате право поискате коригиране, оттегляне или ограничаване на тяхната обработка, както и да възразявате срещу използването или преносимостта на вашите данни по всяко време, стига те вече не са необходими за целите, за които са били записани (по-специално за сключване на договор за покупко-продажба, изпращане на поръчката).

Правата, които имате са следните:

  • Право на възражение. Можете да възразите срещу обработката на вашите данни, като оттеглите съгласието, което вече сте дали. По този начин ние няма да обработваме вашите лични данни за търговски цели. Ще бъдат изпращани само съобщения, строго необходими за изпълнение на договора или за уведомяване за всяко събитие по време на процедурата.
  • Право на достъп. Имате пълен достъп до цялата информация за вас, която съхраняваме, и можете да видите целите, за които сме посочили, че я използваме, както за изпълняването на договора с вас, така и за комуникацията с трети страни по правни причини или с вашето предварително съгласие.
  • Право на коригиране. Можете да промените данните си и да ги актуализирате, когато пожелаете.
  • Право на преносимост. Имате право лесно да изтеглите тази информация от потребителския си профил.
  • Право на отказ. Можете да поискате анулиране на вашите данни, след като бъде спазен законовият срок на съхранение, определен от приложимите разпоредби. За да се възползвате от някои от тези права, трябва да се свържете с нас чрез нашата форма за контакт или по пощата до Funiglobal Development S.L. Edificio WTCZ, Calle Poetisa María Zambrano nº 31, Torre Este, Planta 16, 50018 Zaragoza - Испания. За да направите това, трябва да докажете самоличността си, като приложите фотокопие на личната си карта.

Също така ви информираме, че можете да подадете жалба до компетентния орган за защита на данните, ако смятате, че не сте доволни от упражняването на правата си. За да упражните това право, можете да отидете на: edps.europa.eu

Политиката за поверителност на Funidelia е съобразена с действащото законодателство на Испания (и на Европа) за защита на личните данни (регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.). Периодично може да променяме или адаптираме условията в нашата политика за поверителност в съответствие с приложимото законодателство и разпоредбите. Препоръчваме ви да прочетете политиката за поверителност, преди да направите поръчка, за да сте информирани за всичко по всяко време.

Top