https://www.funidelia.bg/cart

Политика за поверителност

Политика за поверителност

Защитата на данните е въпрос на доверие и вашата поверителност е от първостепенно значение за нас, затова адаптирахме нашата Политика за поверителност към действащото законодателство на Испания (и Европа) за защитата на данни. Funidelia посочва, че тя отговаря на регулацията (EU) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г., за защита на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни.

Funiglobal Development S.L. е отговорна за Funidelia.bg (по-долу FUNIDELIA), това е испанско дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговския регистър на Сарагоса, том 4257, документ 24, страница Z-63129, втори регистрационен идентификационен номер по ДДС: ESB22370902. Регистрацията на офиса е на адрес Calle Bari, 28. Nave H, Plataforma Logística Plaza, 50197, Сарагоса - Испания. Може да се свържете с нас чрез нашият център Обслужване на клиенти.

Личните данни, които Вие трябва да предоставите на Funidelia (и които Funidelia трябва да предоставят за Вас), е вашето име и фамилия, електронен адрес, адрес за доставка и адрес за фактуриране, номер на телефон, закупени стоки, размер и начин на плащане (само избраният от вас метод на плащане, без банкови реквизити). Тези данни се изискват за изпълнение на създадения с Вас договор. Можете да поискате коригирането, премахването или отстраняването му по всяко време, в рамките на правните норми.

Funidelia гарантира, че вашите данни ще се обработват по законен, лоялен и ясен начин. Те ще бъдат събирани за конкретни, изрични и законни цели, описани в тази Политика за поверителност, и ще се използват само с Ваше съгласие. Имате право да оттеглите съгласието си по всяко време.

Във Funidelia използваме предоставената от Вас информация, за да управляваме договорните отношения, установени с Вас. (За да изпратим поръчка на правилното лице и адрес, за да отговорим на всички запитвания или въпроси, които може да имате към нас, за да Ви изпратим цялата необходима информация за вашите покупки и да Ви предоставм информация за продуктите на Funidelia). С тази информация можем да подобрим вашето сърфиране онлайн в уебсайта, като ви показваме продукти, свързани с вашите интереси. Въз основа на предоставената информация, Funidelia създава търговски профили с намерението да предложи адаптирана и персонализирана реклама за нуждите на своите потребители (ремаркетинг), както и изпращането на информационни бюлетини, рекламни съобщения, промоции и намаления (новини), по-специално ориентирани към техните интереси, при условие че предварително са дали изрично съгласие от тяхна страна.

Предоставените данни ще се съхраняват за необходимото време в зависимост от целта на обработка. В случай на рекламни съобщения, те ще бъдат подкрепени само със съгласието на заинтересованата страна и ако не е поискали премахването им. В случай на полезни данни за извършване на бизнес отношения, те ще се съхраняват за необходимия правен период.

Тези данни ще се събират единствено за законните цели, споменати тук, и няма да бъдат обработвани по начин, несъвместим с тези цели.

Във връзка с това ние ви информираме, че за да се улесни спазването на условията на договора (за изпращане на поръчката), или за да Ви информираме за евентуални инциденти по време на процеса, ще можете да получавате съобщения, свързани с него, чрез предоставените от вас средства (електронна поща или телефонен номер). Такива мерки са строго необходими за правилното управление на договора. В този смисъл, следователно до приключване на процеса, не може да се противопоставите на обработката на вашите данни, защото, ако не ни предоставите тази информация, ние не можем да изпълним нашата част, съгласувана в договора за покупко-продажба.

По същия начин, ако изберете на квадратчето съответния съгласие за прехвърляне на вашите данни за търговски комуникации, вие ни разрешавате да ви изпраща рекламни съобщения или информационно характер, отстъпки и промоции, съобразени с вашите интереси. По същия начин, можете да оттеглите съгласието си и да го отмени лесно и безплатно, в писмена форма на Funiglobal Development S.L. Calle Bari, 28. Nave H, Plataforma Logística Plaza, 50197, Сарагоса - Испания или през нашият център Обслужване на клиенти.

Накратко, правното основание, на което се извършва законната обработка на вашите лични данни, се основава на необходимостта от такава обработка за изпълнение на договора за покупко-продажба с Вас. Той също се позовава на необходимостта от обработката на данни за изпращане на рекламни съобщения, базирани на ваше съгласие, и на законните интереси на Funidelia (статистически цели, проучване на пазара, анкети и т.н.), при условие, че тя не доминира над вашите права или интереси.

Funidelia предполага, че данните са въведени от потребител или от лице, упълномощено от потребителя, и че те са правилни и точни. Вие сами трябва да актуализирате своите собствените данни. По този начин Вие носите отговорност за точността на данните и Funidelia не носи отговорност за неточността на личните данни на своите клиенти. Ако сте съгласни с нашата Политика за поверителност, вие декларирате, че цялата информация, която ни предоставяте, е вярна, и поемате пълна отговорност за всички вреди, които такава грешна информация може да причини на Funidelia.

Строго се забранява предаването на лични данни чрез този сайт на потребители под 16-годишна възраст. Поради тази причина, ако предоставяте лична информация чрез този сайт, вие ни гарантирате, че сте на 16 или повече години.

Приемането на тази Политика за поверителност е задължително както за извършване на покупка от Funidelia, така и за изпращане на запитвания до нас чрез център Обслужване на клиенти. Просто посещавайки уебсайта, потребителите не предоставят никаква лична информация и не са задължени да го направят. Клиентите и потребителите се съгласяват да преглеждат уебсайта и да използват правилно съдържанието му, както и да не предприемат някакви измамни действия по отношение на него.

Предоставените данни могат да бъдат законно предадени на нашите доставчици на услуги, намиращи се в Европейската икономическа зона (ЕИЗ) или извън нея. Тези извън ЕИЗ са обхванати от щит за поверителност (когато са в САЩ) или други правни основания. Тези доставчици на услуги могат да бъдат, например, транспортни фирми или трети страни, участващи в изпращането на персонализирани бизнес съобщения от името на Funidelia, в допълнение към други крайни цели в съответствие със закона.

Funidelia се задължава да спазва максимална конфиденциалност по отношение на информацията, която ни предоставяте, и да я използва само за посочените цели. В съответствие с действащото законодателство за защита на данни, Funidelia се съгласява да приеме съответните нива на сигурност за данни, предоставяни от своите клиенти, и, освен това, да зададе всички достъпни средства и мерки за тяхното предотвратяване като загуба, злоупотреба, промяна, неоторизиран достъп и отстраняване.

Във Funidelia използваме SSL технология, която ни позволява да криптираме предоставените от Вас данни и да предотврати достъпа до тях на трети страни. Никога не съобщавайте паролата си на трети лица и не допускайте достъп до профила си.

Предоставените от Вас данни ще бъдат използвани само за обработка на поръчки и подобряване на нашите услуги, но ние никога няма да ги предадем на трети страни без вашето предварително съгласие.

Имате право да поискате достъп до личните данни, които съхраняваме за Вас. По същия начин, Вие имате право да ги коригирате, прикривате или ограничавате тяхната работа, както и възраженията срещу използването им или преносимостта на вашите данни по всяко време, докато те вече не са необходими за целите, за които са били записани (по-специално, за сключване на договор за покупко-продажба, изпращане на поръчката).

Правилата, които имате са следните:

  • Правото на опозиция. Можете да възразите срещу обработката на вашите данни, като оттеглите предварително даденото съгласие. По този начин ние няма да обработваме Вашите лични данни за търговски цели. Ще бъдат изпращани само съобщения, строго необходими за изпълнение на договора или за уведомяване за всеки инцидент в процеса.
  • Право на достъп. Вие имате пълен достъп до цялата си налична информация, която и ние имаме за Вас и нейните цели, които сме Ви предоставили, както и за вашите собствени цели, така и за комуникацията с трети лица, или по юридически причини, или с вашето предварително съгласие.
  • Право на корекция. Вие можете да промените данните си и да ги актуализирате, когато пожелаете.
  • Право на преносимост. Имате право лесно да изтеглите тази информация от потребителския си профил.
  • Право на отказ. Можете да поискате анулиране на вашите данни, след като бъде спазен законовият срок на съхранение, определен от приложимите правила.

За да се възползвате от някои от тези права, трябва да се свържете с нас чрез нашия център Обслужване на клиенти или по пощата: Funiglobal Development S.L. Calle Bari, 28. Nave H, Plataforma Logística Plaza, 50197, Zaragoza - Spain. За да направите това, трябва да потвърдите самоличността си, като приложите фотокопие на лична карта.

Също така Ви информираме, че можете да подадете жалба до компетентния орган за защита на данните, ако смятате, че не сте доволни от упражняването на правата си. За да упражните това право, можете да отидете на: edps.europa.eu

Политиката за поверителност на Funidelia е съобразена с действащото законодателство на Испания (и на Европа), За защита на личните данни (регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.). От време на време можем да променяме или адаптираме всеки термин в нашата политика за поверителност в съответствие с приложимото законодателство и разпоредби. Препоръчваме ви да четете Политиката за поверителност от време на време, преди да направите поръчка, за да сте информирани за всичко по всяко време.

Top